Εγκατάσταση γραμμή και διακόπτη ενός ηλεκτρικού ρολού

O τρόπος τοποθέτησης διακόπτη και σωστής λειτουργίας των ηλεκτρικών ρολών αποτελεί βασικό στοιχείο ώστε να αποφεύγονται φθορές και δυσλειτουργίες, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα αλλά και δυσφημούν το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα ρολά.

Επιβεβλημένο να χρησιμοποιούνται για τα ηλεκτρικά ρολά διακόπτες τοποθετημένοι από έμπειρο ηλεκτρολόγο, που θα εγκαταστήσει και την καλωδίωση του κυκλώματος του διακόπτη (χωνευτή ή εξωτερική εγκατάσταση) αφού ο αλουμινάς τελειώσει την εγκατάστασή του αφήνοντας το καλώδιο του μοτέρ (του ρολού) δίπλα στην πόρτα.

Με την υποχρεωτική εγκατάσταση διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαφυγής) στις παλαιές  εγκαταστάσεις (εφ΄όσον δεν υπάρχει) σε συνδυασμό με την υποχρέωση μέτρησης της αντίστασης γείωσης των εγκαταστάσεων στις οποίες εφαρμόζεται άμεση γείωση μέσω ύδρευσης και την υποχρεωτική βελτίωση της γείωσης αν η τιμή της αντίστασης γείωσης που θα μετρηθεί δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ασφάλειας και των παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα εκείνων που οι γειώσεις τους έχουν καταστραφεί.

 

 

 μέτρησης της αντίστασης γείωσης           

 

Εντοπισμός προβλημάτων κακής λήψης. Επισκευή - Αναβάθμιση - Συντήρης Επιδιόρθωσης και Αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων υλικών και ότι άλλο χρειαστεί για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έλεγχος και συντονισμό του ενισχυτή για άψογη λειτουργία με πεδιόμετρο. Έλεγχος και συντονισμό της κεραίας για άψογη λειτουργία με πεδιόμετρο.

Πίνακας Ηλεκτρικός η καρδιά μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διανέμει με ασφάλεια σε όλες τις καταναλώσεις την ηλεκτρική ενεργεία που χρειάζονται.

 Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνει ο τεχνικός που αναλαμβάνει την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα στην επιλογή της τιμής της ασφάλειας (Α) τα χαρακτηριστικά της.

 Υπάρχουν διαφορά είδη πινάκων ανάλογα με τη χρήση και των χώρο που θα τοποθετηθούν, όπως επίτοιχοι ή εντοιχισμένοι, πίνακες μεταλλικοί ή από θερμοπλαστικό υλικό, αυτοσβηνόμενοι, ανθεκτικοί στην υγρασία, στα άλατα ή ακόμα και σε χημικά.

 Εκτός από το να διοχετεύουν ρεύμα, μάς παρέχουν ασφάλεια από βραχυκυκλώματα ή ακόμα και από διαρροές, ενώ σε άλλες εφαρμογές μας παρέχουν πληθώρα από επιλογές, όπως τη δυνατότητα να ελέγχουμε ή να παίρνουμε ενδείξεις ακόμα και μέσα από το κινητό τηλέφωνό μας.

Τα βασικά μέρη ενός πίνακα είναι ο γενικός διακόπτης γενικής ασφάλειας, το αντηλεκτροπληξιακό ρελέ, οι ενδεικτικές λυχνίες και τέλος οι επιμέρους ασφάλειες.

ΣΗΦΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ τοποθέτησης γραμμών τροφοδοσίας Ethernet - τηλεφωνικά - δίκτυα - εικόνας-- ήχου.