Με την υποχρεωτική εγκατάσταση διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαφυγής) στις παλαιές  εγκαταστάσεις (εφ΄όσον δεν υπάρχει) σε συνδυασμό με την υποχρέωση μέτρησης της αντίστασης γείωσης των εγκαταστάσεων στις οποίες εφαρμόζεται άμεση γείωση μέσω ύδρευσης και την υποχρεωτική βελτίωση της γείωσης αν η τιμή της αντίστασης γείωσης που θα μετρηθεί δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας, θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ασφάλειας και των παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα εκείνων που οι γειώσεις τους έχουν καταστραφεί.

 

 

 μέτρησης της αντίστασης γείωσης