Πίνακας Ηλεκτρικός η καρδιά μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διανέμει με ασφάλεια σε όλες τις καταναλώσεις την ηλεκτρική ενεργεία που χρειάζονται.

 Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνει ο τεχνικός που αναλαμβάνει την εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα στην επιλογή της τιμής της ασφάλειας (Α) τα χαρακτηριστικά της.

 Υπάρχουν διαφορά είδη πινάκων ανάλογα με τη χρήση και των χώρο που θα τοποθετηθούν, όπως επίτοιχοι ή εντοιχισμένοι, πίνακες μεταλλικοί ή από θερμοπλαστικό υλικό, αυτοσβηνόμενοι, ανθεκτικοί στην υγρασία, στα άλατα ή ακόμα και σε χημικά.

 Εκτός από το να διοχετεύουν ρεύμα, μάς παρέχουν ασφάλεια από βραχυκυκλώματα ή ακόμα και από διαρροές, ενώ σε άλλες εφαρμογές μας παρέχουν πληθώρα από επιλογές, όπως τη δυνατότητα να ελέγχουμε ή να παίρνουμε ενδείξεις ακόμα και μέσα από το κινητό τηλέφωνό μας.

Τα βασικά μέρη ενός πίνακα είναι ο γενικός διακόπτης γενικής ασφάλειας, το αντηλεκτροπληξιακό ρελέ, οι ενδεικτικές λυχνίες και τέλος οι επιμέρους ασφάλειες.