ΣΗΦΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ τοποθέτησης γραμμών τροφοδοσίας Ethernet - τηλεφωνικά - δίκτυα - εικόνας-- ήχου.