Εγκατάσταση γραμμή και διακόπτη ενός ηλεκτρικού ρολού

O τρόπος τοποθέτησης διακόπτη και σωστής λειτουργίας των ηλεκτρικών ρολών αποτελεί βασικό στοιχείο ώστε να αποφεύγονται φθορές και δυσλειτουργίες, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα αλλά και δυσφημούν το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα ρολά.

Επιβεβλημένο να χρησιμοποιούνται για τα ηλεκτρικά ρολά διακόπτες τοποθετημένοι από έμπειρο ηλεκτρολόγο, που θα εγκαταστήσει και την καλωδίωση του κυκλώματος του διακόπτη (χωνευτή ή εξωτερική εγκατάσταση) αφού ο αλουμινάς τελειώσει την εγκατάστασή του αφήνοντας το καλώδιο του μοτέρ (του ρολού) δίπλα στην πόρτα.