Οι υπερυψηλές ταχύτητες που προσφέρουν οι οπτικές ίνες, ταχύτητες Internet 100 & 200Mbps έως 1Gbps, όταν φτάνει οπτική ίνα μέχρι την πρίζα. για εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες Internet που αναγνωρίζονται πλέον ως απαραίτητο εργαλείο για τα νοικοκυριά και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων.

Προσφέρουν λύσεις σε κρίσιμες συνθήκες, όπως μια πανδημία, ενώ συμβάλλουν στην κερδοφορία και στη μείωση των εξόδων της μικρομεσαίας επιχείρησης. Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα www.sfbb.gr που αφορά τη διάθεση επιδοτούμενων ευρυζωνικών συνδέσεων με ταχύτητες από 100Mbps έως 1Gbps. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα επιτρέπει στους δικαιούχους, νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες, σε πρώτη φάση να ελέγξουν εάν στη διεύθυνση που θα δηλώσουν υπάρχουν υπηρεσίες πολύ γρήγορου ίντερνετ (super-fast broadband-SFBB) και να εγγραφούν στη δράση για απόκτηση επιδοτούμενου κουπονιού συνολικής αξίας 360 ευρώ για διάστημα 24 μηνών.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στη μετάβαση της Ελλάδας από την "εποχή του χαλκού" στην εποχή της οπτικής ίνας και των υπερύψηλων ταχυτήτων και συμβαδίζει με τις επενδύσεις των τριών μεγάλων ομίλων των Telecoms OTE, Vodafone και Wind. Με τη στρατηγική αυτή επιδιώκεται η Ελλάδα να ξεκολλήσει από τον πάτο της κατάταξης (28η θέση) των χωρών της Ε.Ε. στη χρήση δικτύων επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας.