Οι απώλειες μετριούνται σε dB/100m στη μέγιστη συχνότητα που μπορεί να περάσει από δίκτυα RF. Είναι λογικό ότι πρέπει να προτιμούνται καλώδια με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Στην αναλογική επίγεια τηλεόραση, ένα καλώδιο με απώλειες προκαλεί «είδωλα» στην εικόνα της τηλεόρασης. Στην περίπτωση των ψηφιακών σημάτων μπορεί να προκαλέσει «παγώματα» στην εικόνα ή ακόμη και να την εξαφανίσει τελείως.

Μερικές φορές οι απώλειες μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα κακής κατασκευής των καλωδίων αλλά να προκύψουν από κακή εγκατάσταση. Για να μη συμβεί αυτό θα πρέπει, κατά την εγκατάσταση, να λαμβάνεται μέριμνα,

ώστε να μη γίνεται υπέρβαση της ελάχιστης ακτίνας κάμψης που προτείνει ο κατασκευαστής και να μην ασκούνται υπερβολικές εφελκυστικές δυνάμεις (απότομα τραβήγματα).

Για το πέρασμα μέσα από σωλήνες μια καλή πρακτική είναι η χρήση λιπαντικού. Κατά την εγκατάσταση ομοαξονικού καλωδίου με στερεωτικά καρφιά (ρόκα), οι αποστάσεις μεταξύ των καρφιών να μην είναι σε καμιά περίπτωση ίσες μεταξύ τους, αλλά τυχαίες.