Να εξηγήσουμε εν τάχει τι είναι το 5G. Πρόκειται για τη νέα γενιά ασύρματης μετάδοσης δεδομένων η οποία θα χρησιμοποιεί ως φορέα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλότερης συχνότητας. Μια από τις βασικές διαφορές με το 4G είναι τα πολύ περισσότερα δεδομένα ανά δευτερόλεπτο που θα μπορούμε να μεταδίδουμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

Η τεχνολογία 5G, καταλαμβάνει υψηλότερες συχνότητες, ενώ έχουν την ιδιότητα να μεταφέρουν πληροφορίες με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το πρόβλημα είναι ότι τα σήματα υψηλότερης συχνότητας δεν έχουν την εμβέλεια των σημάτων χαμηλότερων συχνοτήτων, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πολλαπλών κεραιών.

Στην Ευρώπη, η 5G θα χρησιμοποιήσει τρεις περιοχές συχνοτήτων: μια στα 700MHz χαμηλής συχνότητας, μια στα 3.4-3.8GHz που θα είναι και η πιο κοινή στη χρήση και μια υψηλότερη συχνότητα στα 24.25-27.5GHz. Το τελευταίο αυτό εύρος είναι περισσότερο θεωρητικό και δεν είναι αυτό που έχει δοκιμαστεί στην Ολλανδία μέχρι στιγμής, καθώς η μόνη γνωστή δοκιμή του 5G στη Χάγη χρησιμοποίησε τη ζώνη των 3,4-3,8 GHz.

Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι συχνότητες εμπίπτουν σε ένα εύρος που θεωρείται ασφαλές από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες – ICNIRP (όπως έχει διατυπωθεί για πρώτη φορά το 1998 και πάλι το 2009).

Παρότι ακόμα δεν έχουμε δει τη τεχνολογία να χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα για να κάνουμε σωστή αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της, σύμφωνα με κάθε αναφορά μέχρι στιγμής τα δίκτυα 5G θα αυξήσουν δραματικά τις ταχύτητες περιήγησης στο διαδίκτυο ενώ θα βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την υλοποίηση της προσπάθειας για μεγαλύτερη και πιο ομαλή διασύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών, αυτό που ονομάζουμε Internet of Things.