Οι τεχνικοί έρχονται στο σπίτι ή στο γραφείο και σας παρέχουν πλήρη τεχνικό έλεγχο. 

έλεγχο για τη διαπίστωση και τον εντοπισμό της βλάβης

άμεση διάγνωση της βλάβης και την επιδιόρθωση της.  

Και συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη για τη χρήση του και τους αναγκαίους χειρισμούς