Αλλαγή αντίσταση θερμοσίφωνα, αδείαζουμε το νερό από το Μπόιλερ (boiler), αντικαθιστούμε την αντίστασης και τη φλάτζα στεγανοποίησης.

 αδείαζουμε το νερό από το Μπόιλερ (boiler) και βγάζουμε τα άλατα από το εσωτερικό του.

 Σημαντικό επίσης είναι να καθαρίζεται το νερό από τα άλατα και τα βακτήρια τα οποία δημιουργούνται από το δίκτυο και την ηλεκτρόλυση, τα οποία προκαλούν δερματοπάθειες και φαγούρες κατά τη διάρκεια του μπάνιου.