Κατά την εγκατάσταση κεραίας λήψης τηλεοπτικού σήματος πρέπει να προσέξουμε δύο βασικούς παράγοντες

1) Η στερέωση της κεραίας ή των κεραιών και του ιστού να γίνει σωστά και με ασφάλεια

2) Να έχουμε το καθαρότερο δυνατό σήμα με καλή ποιότητα για όλα τα κανάλια λήψης