Προβλήματα λήψης κεραίας με χαμηλής στάθμης σήματος Nova ή ΟΤΕ TV

τότε πολύ πιθανόν να χρειάζεστε τις τεχνικές υπηρεσίες μας.

Έλεγχος και συντονισμό για άψογη λειτουργία με πεδιόμετρο.

 Αντικατάσταση τμημάτων ή συσκευών κεραιοσυστήματος που ειναι κατεστραμμένα η προβληματικά.